Malvan flyttar till Grindstugan

Allt pekar mot att Malvan kommer att flytta in i den så kallade Grindstugan på Artillerigatan när det är dags att börja bygga på Jönsaplan.
Allt pekar mot att Malvan kommer att flytta in i den så kallade Grindstugan på Artillerigatan när det är dags att börja bygga på Jönsaplan.
Allt pekar mot att Malvan kommer att flytta in i den så kallade Grindstugan på Artillerigatan när det är dags att börja bygga på Jönsaplan.

Med all säkerhet kommer Malvans nya adress att bli Artillerigatan. Det är den så kallade Grindstugan intill Vallgården som är tänkt som nya lokaler till föreningen. Ett första beslut lär tas på torsdagens kommunstyrelsemöte.
Mötet föreslås också bevilja teknik- och servicenämnden ett investeringsanslag med högst 1,5 miljoner kronor för att anpassa lokalerna för Malvans verksamhet.
Projektering och upphandling beräknas till två månader och byggtiden för att anpassa lokalerna beräknas till cirka fyra månader. Arbetet med att anpassa Grindstugan ska dock påbörjas först när beslut om att bygga på Jönsaplan har tagits.

Till arkivet