31 överklagande mot kommunens miljötaxa

För ett år sedan antog kommunfullmäktige en ny miljötaxa. Sedan dess har 31 överklagande inkommit till miljöförvaltningen från olika missnöjda verksamhetsutövare. En som bestrider miljötaxan är bostadsrättsföreningen Havsörnen som vi skrev om igår.

När skattepengarna inte räcker till så får medlen tas någon annanstans ifrån. Delvis så, resonerade politikerna i kommunfullmäktige när man i december ifjol antog en ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
– Miljöförvaltningen får liksom andra rätta mun efter matsäck så att budgeten går ihop, sa Peter Thunholm (FP) i debatten och menade att förvaltningen haft en underbemanning men att man nu genom en högre kostnadstäckning fick möjlighet att bemanna upp med nya miljöinspektörer.

Fel väg att gå ansåg Sverigedemokraterna och menade att pålagorna kunde slå hårt, främst mot småföretagare medan Socialdemokraterna undrade vilka nya områden och företag som kom att drabbas av avgiften.
– Flerbostadshus men även de som bedriver piercing och tatuering samt frisörsalonger kommer nu att få betala en avgift, förklarade miljöchef Jörgen Harnak för ledamöterna.

Taxan skulle följa en mall som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, SKL, ”som så många andra kommuner följde”. Det visade sig under debattens gång att flera kommuner dock reviderat i mallen och andra bara följde delar av denna.

När det gäller bostadsrättsföreningen som vi skrev om igår har miljöförvaltningen omprövat sitt beslut om fast tillsynsavgift beträffande den del av det tidigare överklagandet som gäller verksamhetens påverkan på valet av energikällor.
– Omprövningen har skett enligt den överklagandes förslag och riskpoängen för icke förnybar energi har tagits bort från bedömningen, säger Bita Faraji, miljöinspektör vid miljöförvaltningen.
Dock bedömer miljöförvaltningen att Brf Havsörnen omfattas av den taxa för tillsyn på miljöbalkens område som fastställts av kommunfullmäktige och att man därför enligt taxan ska betala en årlig fast tillsynsavgift på 3304 kronor och att ärendet därför ligger hos Länsstyrelsen idag.

Hur många ärenden ligger hos Länsstyrelsen?
– Det kan jag inte ange exakt eftersom att det i vissa fall är så att överklagandet framfört nya uppgifter som gjort att vi ändrat beslutet till den berördes fördel. Då går det inte vidare till länsstyrelsen. Alla övriga beslut går vidare till länsstyrelsen. Mindre än 31 överklaganden ligger således hos länsstyrelsen.

Beslutet om den nya taxan medför att liknande verksamheter i andra kommuner med samma taxemodell betalar ungefär samma avgift. Något som SKL eftersträvar. Man säger samtidigt att taxan ska vara så rättvis som möjligt och att det finns en regel i kommunallagen som säger att alla ska behandlas lika.
Frågan är hur det rimmar med en fastighetsägare som har 10 lägenheter ska betala 3300 kronor medan Landskronahem med sina 4000 lägenheter har en årsavgift på 15 000 kronor.
Med andra ord 330 kronor eller knappt 4 spänn per lägenhet låter inte som kommunen följer någon likhetsprincip, eller?

Läs mer: Bästa miljövalet gav straffavgift

Till arkivet