Annons

Olika tolkningar om fjärrvärmepriser

Konsumenterna i Landskrona har fått en högre ökning av fjärrvärmekostnaden än snittet i hela Skåne. Det visar den årliga undersökningen Nils Holgersson som jämför landets samtliga fjärrvärmetaxor. Landskrona Energis ordförande Björn O. Persson (M) har dock en helt annan syn på prisbilden.

I Landskrona har, enligt den årliga undersökningen Nils Holgersson, fjärrvärmeleverantören Landskrona Energi AB höjt fjärrvärmetaxan med 3,9 procent sen föregående år. Det ska jämföras med den genomsnittliga höjningen i Skåne på 1,8 procent.
– Det råder en monopolliknande situation på fjärrvärmemarknaden och konsumenterna kan inte välja leverantör eller påverka priserna. Därför är det viktigt att vi granskar avgifterna och säger ifrån när konsumenterna drabbas av höga prisökningar, säger Marie Enhörning, regionchef Norra Skåne, Fastighetsägarna Syd.

Annons
 

Björn O. Persson är ordförande i Landskrona Energis styrelse och han menar att siffrorna är missvisande och att Landskrona Energi har mycket lägre priser på fjärrvärme än de flesta.
– Vi har som mål att vara billigare än genomsnittet i Skåne och det ser bra ut. För villor ligger vi på 4:e billigaste plats, för Nils Holgersson hus ligger vi på 3:e plats och för större flerfamiljshus på 2:a plats, informerar han.

Att de ansvariga för undersökningen Nils Holgersson lämnar missvisande uppgifter råder det ingen tvekan om enligt Björn O. Persson som kommenterar uppgiften om att Perstorp skulle ha den största ökningen av fjärrvärmepris i Skåne.
– Vad de inte säger i sina uttalanden är att Perstorp har Skånes billigaste fjärrvärme trots prisökningen.

Den moderata ordföranden förnekar dock inte Marie Enhörnings påstående om att Landskrona Energi har monopol på fjärrvärmen i kommunen.
– Det är i och för sig rätt att en fjärrvärmekund bara har en leverantör. Det finns ju emellertid andra alternativ och vår prioriterade ambition är att behålla och öka förtroendet hos kunderna, avslutar han.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser