Strandbyn överklagas

Detaljplanen för campingen kommer att överklagas, det står klart efter
mötet i frågan som Socialdemokraterna arrangerade.
– Eftersom länsstyrelsen var oenig i frågan finns det absolut
anledning att få planen prövad i högre instans,
berättade
kommunalrådet Niklas Karlsson (S) som trots vinterväder kunde räkna in
ett 50-tal deltagare som informerades om de olika turerna i frågan om
exploateringen av campingen och Lill-Olas.
Och det var två frågor som dominerade, ekonomi och naturvärde.
– Vi har allt sedan frågan först kom upp på dagordningen kämpat för
kustlinjens bevarande och där har vi också fått stöd av länsstyrelsens
expert, naturvårdshandläggare Linda Gustafsson. Eftersom länsstyrelsen
är splittrad i frågan finns skäl att överklaga beslutet,
menade Roy
Wernberg, socialdemokratisk gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

När det gäller ekonomin så fanns fler frågor än svar på ärendets handläggning.
– Trots upprepade frågor får vi inga tydliga svar vad gäller ekonomin,
konstaterade Niklas Karlsson och hänvisade till att det inte finns
uppgifter om hur upphandlingen avseende den pågående ombyggnaden av Lilla-Olas gått till, ej heller vem som är beställare eller hur mycket
det kostar.
– Jag hoppas verkligen att kommunrevisionen tittar på hela det här
ärendet, så får det inte gå till,
betonade Roy Wernberg.

Simon Andrijevski befarade att miljonrullningen i Borstahusen var lika
illa skött som hanteringen av Ventrafiken och RTI-projektet.
– Och det är vi skattebetalare som får stå för notan, konstaterade han.
Sammantaget var kritiken mot projektet stark bland mötesdeltagarna och
förutom ett överklagande så utlovades också fortsatt granskning av
ekonomin.
– Även om kommunledningen dribblar med siffrorna så kommer vi att
fortsätta ställa våra frågor tills vi får svar,
lovade Niklas Karlsson
avslutningsvis.

Till arkivet