Tro och solidaritet finns nu i Landskrona

Vi noterar att det i mitten av december bildades en lokal grupp av ”Socialdemokrater för tro och solidaritet” i Landskrona.
– Vi som bildade föreningen är troende kristna och muslimer men alla med en Gudstro är välkomna som medlemmar, meddelar Claes Glader, ordförande i den nybildade lokalavdelningen.
– Vi vill med tron som inspiration vara en drivande kraft i Landskrona för en samhällsutveckling där alla skall respektera varandra som de människor vi är. Vi tycker det är extra viktigt att skapa en miljö där rasism och invandrarfientlighet försvinner. Detta gör vi bäst genom att verka för ett samhälle där rättvisa och solidaritet är en självklarhet, förklarar han vidare och menar att man vill verka för fredlig konfliktlösning såväl i Sverige som i världen i övrigt.
– Vi anser att religionerna borde spela en viktig roll i denna process, avslutar Claes Glader.

Till arkivet