Facket: Anställningsprogram 2014 inte glasklart

Trots att Kommunal är det fackförbund som kommer att stå personalen i kommunens kommande Anställningsprogram 2014 närmst, så har man inte fått någon information om att de 285 visstidsanställdas arbete inte kommer att vara A-kassegrundande.

Vid individ- och familjenämndens sista möte för året antogs riktlinjer för Anställningsprogram 2014, det vill säga det program som  Jimmie Rönndahl, verksamhetschef på kommunens Kompetensforum i förra veckan presenterade för Landskrona Direkt som  ”Vi gör lite mer”.

Förhoppningarna är att kunna erbjuda 285 försörjningsstödstagare en tidsbegränsad anställning hos Landskrona stad. Syftet är att motverka så att personer som uppbär kommunalt försörjningsstöd ska hamna i en beroendeställning av bidraget. Målet är att dels minska Landskronas utgifter för försörjningsstöd samtidigt som den nu anställde blir attraktivare på en framtida arbetsmarknad.
Deltagarna kommer att erbjudas en allmän visstidsanställning i Landskrona stad under 12 månader med kommunals lägsta lön, vilken i april 2014, kommer att ligga runt 18 100 kronor i månaden.  Projektet finansieras i huvudsak med statliga medel.
– Det märks tydligt att vi går in i ett valår, säger Christel Nilsson, arbetsmarknadsansvarig vid Kommunal i Landskrona och syftar på att de styrande såväl i landet som i kommunen nu vill putsa arbetslöshetssiffrorna.

Kommunal är den fackförening som de som anställs i programmet i huvudsak kommer att kunna ansluta sig till.
– Vi kommer naturligtvis  att erbjuda medlemskap hos oss samtidigt som personerna får göra en ansökan om inträde även i A-kassan, säger Annette Andersson, ordförande i lokalavdelningen.

A-kassegrundande
Om Anställningsprogram 2014 är A-kassegrundande eller inte råder det delade meningar kring och enligt företrädarna för Kommunal i Landskrona är frågan inte på något sätt glasklar.
Det är komplicerat men som jag ser det så är det anställningar vi pratar om  och det undantag som finns berör LAS och inget annat, poängterar Christel Nilsson.
– Det är A-kassan som gör bedömningen och därmed äger frågan, så vi kan inte svara på det, inflikar Annette Andersson samtidigt som hon plockar upp sin telefon och ringer upp A-kassan för att konsultera hur man där ser på saken. Efter fem minuter återkommer hon.
– Vi verkar ha samsyn i detta. Detta är ingen sysselsättning, typ Fas 3,  utan ett arbete med anställningsbevis om än med särskilt anställningsstöd och ska därmed vara A-kassegrundande, säger  Annette Andersson.
– Dessutom ska man ju få gå in och vikariera vid ordinarie personals frånvaro.

– Vem är det som säger att programmet inte är A-kassegrundande?, undrar  Christel Nilsson.
– Jag förstår liksom inte meningen när syftet dessutom delvis är minska andelen som är beroende av försörjningsstöd. Någon måste ha gjort ett tankefel, funderar hon.

Jimmie Rönndahl på Kompetensforum som för en vecka sedan sa att anställningarna skulle ses som kompetenshöjande och som gav ett skarpt CV, hänvisar idag till Arbetsförmedlingen.
– Det anställningsstöd som AF kommer att anvisa är inte A-kassegrundande. Det är nationellt fastställt. Vill du ha mer underlag om det så får du vända dig till AF,
säger han.

Att förvaltningen nu ska skaka fram 285 arbetstillfällen som idag inte görs av ordinarie personal ser man från fackligt håll som en inte alldeles enkel uppgift.
– Lite befarar jag att det blir som i Fas 3, där man samlar många personer på ett och samma ställe, säger Christel Nilsson.
– Jag hoppas många placeras på skolorna som stöd för våra ungdomar. Det behövs fler ögon där. Detsamma skulle man kunna säga om äldreomsorgen där det behövs fler händer men då tenderar det att likna riktiga jobb som vi behöver anställa ordinarie personal för, säger hon och menar att effektiviseringarna ute på de kommunala arbetsplasterna nu nått så långt att gränsen är nådd.
Anställningsprogrammets personal får inte utföra uppgifter som nu ransonerats bort. Då finns det personer som ska anställas istället, poängterar Annette Andersson.

Frågetecknena är många och än mer invecklat blir det när vi börjar ställa frågor om vem som ska företräda de som får jobb hos kommunen men som sedan likt ett bemanningsföretag lånar ut dessa till den privata sektorn.  Så i denna rundan avvaktar vi med frågor rörande vilket medlarskydd som gäller för dessa och vilken insyn som då råder i verksamheten. 

Läs mer: Kommunen anställer 285 försörjningsstödstagare

Till arkivet