Stadsparken får en ansiktslyftning

Gamla kyrkans grund totalrenoverades inför 600-års jubileet och i veckan påbörjade kommunen  upprustnings- och förnyelsearbeten i den omkringliggande Stadsparken.
– Arbetena inleds med att en viss gallring utförs av befintligt busk- och trädbestånd, berättar Siv Degerman, stadsträdgårdsmästare i Landskrona.
– Detta görs antingen för att det befintliga växtmaterialet är i dålig kondition, eller för att ge omgivande befintliga träd, eller planerade nya träd och planteringar goda växtförutsättningar, förklarar hon.

I parken kommer nya planteringsytor och gångar att anläggas. Redan under hösten planteras nya växter, träd, buskar, perenner och vårlök i parken. Moderniseringen syftar till att ge en varsam upprustning och förnyelse av Stadsparken.
– De historiska värdena bevaras samtidigt som Stadsparken utvecklas till en plats att stanna till på, och inte bara passera igenom, poängterar Siv Degerman som även kommer att lägga stor vikt på belysningen i parken.
– Detta både vad gäller allmänbelysningen längs med parkgångar och effektbelysning av kyrkoruinen, monumentet och av vissa stora, äldre träd, säger hon.
Även parkens utrustning förnyas. Nya parksoffor kommer att sättas ut liksom nya skyltar som berättar om platsens historia, växter och djur.

Arbetet beräknas vara klart under våren 2014.


Under hösten 2013 och våren 2014 kommer upprustningen av Stadsparken att ske med kompletteringar av parkens utformning, vegetation, utrustning och belysning. Notera exempelvis den nya hästskoformade gången som kommer att inramma parken.

Till arkivet