Motion får gå i repris

Årets 100:e punkt på fullmäktigedagordningen tidigare i våras rörde en motion ställd av Niklas Karlsson (S) och Alinda Zimmander (S) och handlade om sociala villkor vid entreprenader inom stadens verksamheter. I korthet innebar motionen att privata entreprenörer som utför arbete åt kommunen ska ha löne- och anställningsvillkor som ligger i nivå med vad som följer av kollektivavtalen i branschen samt att samma krav ska ställas på de underleverantörer som entreprenören använder sig av. Motionen stödes av SD och fick därmed majoritet i fullmäktige. Nu visar  det sig att beslutet troligtvis var olagligt detta sedan förvaltningsrätten förklarat en snarlik motion i Helsingborg för just olaglig.
Vi kommer därför att lämna in en ny motion  vid måndagens Kommunfullmäktigemöte eftersom att- satserna 1 och 2 i vår tidigare bifallna motion ”Sociala villkor vid entreprenader” nu upphävs, säger Alinda Zimmander.

Rubriken denna gång blir “När viljan är god – Vita jobb”.
– Vita jobb är en form för offentlig upphandling där man använder reglerna i upphandlingslagstiftningen för att undvika social dumpning och svartarbete, som vi Socialdemokrater i Landskrona vill se användas av stadens förvaltningar och bolag. Vi vill att Landskrona stad blir ett föredömme för hållbar tillväxt med bättre levnads och arbetsvillkor. Att ta sociala och ekologiska hänsyn vid upphandlingar utesluter inte att stadens invånare får valuta för pengarna, skriver motionärerna Alinda Zimmander, Jonas Karlsson och Niklas Karlsson och avslutar med en dryg handfull yrkande som berör vita jobb.

Till arkivet