Naturvetenskap redan i förskolan

Landskrona är en av nio kommuner i nordvästra Skåne som deltar i ett projekt med Högskolan Kristianstad kring undervisning i förskolan kopplat till naturvetenskapligt innehåll. Projektet innebär bland annat att med naturvetenskap som utgångspunkt utveckla pedagogernas kompetens att stimulera och utmana barns nyfikenhet och lärande.

Med start den 10 september samlas projektdeltagarna i Åstorp för att tillsammans med forskarna från Högskolan Kristianstad påbörja arbetet. Projektet består av föreläsningar kring det teoretiska ramverket och kring naturvetenskap, av grupphandledningar och litteraturläsning.

Från Landskrona deltar ett arbetslag från Pilängsgårdens förskola, med tre förskolepedagoger samt förskolechef Karin Sahlin. Dessa kan senare användas som resurser inom kommunen för att på så sätt sprida den kompetensutveckling projektet innebär.

– Detta är ett spännande och inspirerande sätt att sätta fokus på just lärandet i förskolan. Vårt uppdrag har förändrats och vi vill bli tydligare med vad undervisning och lärande i förskolan innebär för både personal och barn, säger Yvonne Nilsson verksamhetschef för förskolan.

Förskolan är en egen skolform sedan den 1 juli 2011, vilket innebär att förutom uppdraget att ge omsorg ställs tydligare krav på undervisning som utgår från läroplanen.

Projektet leds av Fil dr Susanne Thulin och Fil dr Laila Gustavsson från Högskolan Kristianstad. De deltagande kommunerna är Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Till arkivet