Annons

Enighet om skolflytt – oenighet om tillvägagångssätt

I veckan gav utbildningsnämnden officiellt klartecken åt den flyttkarusell som innebär att Allvar Gullstrandsgymnasiet flyttar till den nyare delen av Dammhagskolan och högstadiet hamnar på GA-skolan som byter namn och blir en del av Seminarieskolan. Namnbyte är också aktuellt för GA-hallen.
– GA-skolan finns inte längre så ett nytt namn på idrottshallen lär det bli, säger chefen för utbildningsförvaltningen Tomas Johansson.

Karusellen snurrar dock lite för fort tycker Socialdemokraterna som i nämnden röstade emot förslaget.
– Som idéskiss är det bra och vi säger ja till principfrågan men vänder oss emot tillvägagångssättet, säger Leif Olin (S), utbildningsnämndens andre vice ordförande.
– Förslaget innebär en omfattande strategisk och strukturell förändring av skolverksamheter i Landskrona och får konsekvenser på andra delar av vårt samhälle. Här lämnas fortfarande många frågor obesvarade. Vi kan inte få svar på allt, men på betydligt fler än vad vi fått hittills, säger Leif Olin som också är skarpt kritisk till att stans största parti helt lämnats utanför planeringen och diskussionerna som varit hittills. Här efterlyser socialdemokraten att ärendet borde utretts i en grupp med företrädare från samtliga partier.
– Det är dålig respekt för politiken, att handlägga det på detta sätt. Du jobbar i det fördolda med förvaltningen, säger Leif Olin riktat till Lisa Flinth (FP) och delar ut underbetyg till majoriteten och drar sig alltså inte för att påstå att det skett ”hemliga överläggningar”.

Annons
 

Tidsplanen för skolflytten är snäv och frågan är nu om det kan försenas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige genom återremisser och krav på konsekvensbeskrivningar likt det Landskronaborna fått uppleva kring Norra Borstahusen.
– Hade vi varit med från början hade det inte blivit försenat, svarar Leif Olin.

Nämndens ordförande Lisa Flinth (FP), suckar djupt och går i försvarsställning när förvaltningens strategi kring hanteringen av frågan kommer på tal.
– Det är en väldigt liten grupp som jobbat med detta inom förvaltningen och som haft kännedom. Detta för att inte skapa oro i gruppen, säger hon.
– Men när det började spridas ändå valde vi att gå ut och presentera planerna. Detta gjorde vi den 23 januari.

– Samma dag som jag fick en muntlig dragning om detta, kontrar Leif Olin varpå politikerna likt en orolig skolklass skyller på varandra om vem som är mest ledsen och man varit bjuden på kalaset eller inte.
– Tomas (Johansson) levererar ett facit och sen börjar ni räkna bakåt. Vi socialdemokrater ser gärna att det är vi inom politiken som kommer med idén och att vi sedan räknar framåt, säger Leif Olin och efterlyser långsiktighet och att skolorna i lokaloptimeringsfrågan inte behandlas som ett brickspel.

Socialdemokraterna vill nu att det tillsätts en parlamentariskt sammansatt styrgrupp och en tvärsektoriell arbetsgrupp för att utreda frågan vidare. En arbetsgång Lisa Flinth inte hoppar jämfota av glädje över.
– Att på sittande nämnd komma med fem nya att-satser visar möjligen att Leif vet hur spelet fungerar men det är inget som för oss framåt. Idag väljer knappast någon elev aktivt till Dammhagskolan. Det måste vi göra något åt, annars kan vi tvingas göra akuta insatser senare, säger hon och påtalar samtidigt att vi måste få fler elever att stanna i stan när de kommer upp i gymnasieåldern.

Som Landskrona Direkt slog larm om redan i somras attraherar gymnasieskolan i Landskrona endast 51 procent av stadens elever. Bland dem som väljer teoretiska program är andelen blott 41 procent. Siffror som politikerna och tjänstemännen nu vill putsa till.
– Kvalitén är minst lika god på våra teoretiska linjer som de i kranskommunerna, understryker Lisa Flinth.
– Det finns inga rationella argument, säger hon och syftar på att eleverna som tidigare flyttats från GA-skolan till Dammhagskolan nu ska återvända.
– Tar man bort eleverna som varit mindre än fyra år i Sverige så hamnar skolan på runt 900:e plats av landets 1600 i betygssnitt.
– Vi har duktiga pedagoger på skolan, säger hon och menar istället att det i framtiden kommer att bli en ökad konkurrenssituation om högstadieelever. – Dels kommer Petersvenskolan att öppna en skola i centrala Landskrona för cirka 220 elever. Lägg därtill att Dianaskolan och Kunskapsskolan vill öka antalet elever. Då tycker jag det är naturligt att vi satsar på Seminarieskolan som har ett gott rykte, säger Lisa Flinth.

En första, ytterst preliminär och grovskattad kostnadskalkyl är gjord för flyttkarusellen och denna uppgår till knappt 30 miljoner kronor. Nu ska en styrgrupp led av Peet Saar från utbildningsförvaltningen tillsammans med representanter från Magasin A (arkitektkontor) och stadsledningskontoret mer noggrant ta fram kostnadsberäkningar.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser