Annons

Politiker utlovar insatser och förändringar

I veckan var det ordinarie månadsmöte i omsorgsnämnden. Efter Landskrona Direkts avslöjande förra fredagen om uppenbara brister i hemvården i Landskrona har även annan media i veckan berätta mängder av andra mer eller mindre häpnadsväckande historier i  ämnet.
Tjänstemännen följer era artiklar mycket noga, säger nämndens ordförande Hans Raita (M) och förklarar att förvaltningen kommer att vidta åtgärder.
En del var redan påbörjade. Dessa och andra skyndas nu på, intygar han.

Artiklarna fick även Alinda Zimmander (S) att lägga ett par extraärenden på dagordningen.
Vi vill att det görs en arbetsmiljökonsekvensanalys av förändringarna inom hemvården i samband med införandet av TES.  Fokus ska framförallt ligga på  konsekvenser inom den psykosociala arbetsmiljön hos våra hemvårdare, säger hon.
– Senast i april kommer vi att få en första redovisning av detta, säger Hans Raita som liksom folkpartisten Jan-Allan Beer är noga med att påtala att TES är ett verktyg.
Verktyget i sig gör inga fel utan man får snarare titta på om det finns något systemfel, säger Jan-Allan Beer.
– Det är ett SISU-problem. Skit in – skit ut, förtydligar Hans Raita och förklarar att matar man in fel saker så blir det inte bra i slutändan.

Annons
 

Redan nu pågår en utvärdering som troligen leder till en revidering inom bemanningsenheten.
– Här kan man tänka sig att det blir mer specialiserat och att man knyts till geografiska områden, säger Hans Raita.

Personaltätheten, vikariesituationen, avvikelserapportering, snävhet i bistånden är annat som nu också ses över.
– Redan till nästa möte har vi matleveranserna uppe på dagordningen, säger ordföranden.

Alinda Zimmander yrkade också att det tidigare sociala utskottet återinförs.
– Här är vi dock inte överens. Jag menar att vi kan skötta den uppgiften i arbetsutskottet, säger Hans Raita.
Socialdemokraten verkar inte helt missnöjd med svaret.
– Det viktiga är att vi i ett tidigt skede får vetskap i personärenden. Vi är inte bekväma med arbetssättet hittills.  Det är inte rimligt att vi som ansvariga politiker inte på ett bättre sätt får kännedom om eventuella anmälningar, fel och brister och ges möjlighet att ta ställning till hur dessa ska hanteras och åtgärdas innan vi kommer till sittande möte, menar hon.
Hur det blir med detta räknar man kunna svara på då frågan tas upp i mars.

Lex-Sahra anmälan görs
Hjördis Thelander berättade förra veckan att hon ett par gånger efterlyst en Lex-Sahra anmälan efter upprepade brister i vården av hennes far. Något hon då fick veta inte skulle komma att ske.
Det kommer att ske. Vi har det under utredning just nu, utlovar Hans Raita.

I en bisats berättade Hjördis också om den sjuksköterska på lasarettet i Landskrona som sade att det inte var alldeles ovanligt att man fick in undernärda patienter från hemvården.
Det är förskräckligt, tillstår Alinda Zimmander och Hans Raita medger att han hört någon liknande historia även tidigare.
Här förutsätter jag att förvaltningen har koll på situationen och även kontrollerar detta.

Hjördis Thelander som hade modet att gå ut och berätta historien känner en viss lättnad idag.
Det är många som hört av sig, både privatpersoner med liknande upplevelser och politiker och tjänstemän. Det är bra att man äntligen tar tag i problemen med vården så att de äldre som är beroende av detta inte far illa, säger hon.
Och politikerna lovordar hennes initiativ.
Alla som upplever felaktigheter måste se till att anmäla dessa avvikelser. Hur ska vi annars få redan på detta. Nu hade Hjördis i och för sig redan gjort detta. Det hedrar henne att hon då lyfte det ytterligare, säger Hans Raita.

Omsorgsnämndens ledamöter kunde också notera att förvaltningen även 2011 gör ett rejält överskott.
Prognosen pekar på 9,4 miljoner, säger Hans Raita, vars nämnd 2010 plussade 17,5 miljon.
Det saknas med andra ord inte pengar att göra insatser för.
Ser vi bara till äldreomsorgen så går den verksamheten faktiskt back 1,5 miljoner kronor, säger han och förklarar att förvaltningen fick behålla drygt halv överskottet.
– Jag hoppas att kommunledningen tänker om. Pengarna behövs i förvaltningen, säger Alinda Zimmander som också starkt emotsätter sig LOV:en och i samband med nämnden diskuterade ersättning till utförare valfrihetssystemet lämnade in ett särskilt yttrande.
– Vi vill inte ha vinstdrivande företag inom vård och omsorg. Vi vill att all avskastning hos privata företag inom detta verksamhetsområde som finansieras med skattemedel ska återinvesteras i verksamheten, avslutar Alinda Zimmander.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser