Annons

1,7 miljoner till Venprojekt

Tycho Brahe museet och Ven-Trafiken har tillsammans med kulturföreningarna på Ven och ett antal restauranger fått godkännande för ett projekt som syftar till att utveckla besöksnäringen på Ven. – Det som gynnar Ven, gynnar oss, säger Magnus Anderson, Vd för Ven-Trafiken. – För vår del innebär det bland annat att vi ska uppgradera våra båtar, Jeppe och Norreborg, så att det ska bli möjligt att hålla föredrag ombord på dessa. Utöver att transporterar passagerare till Ven via ordinarie turlistor ska vi även kunna hämta upp, exempelvis grupper som är på läkarkonferens i Köpenhamn eller annan stor kongress och som vill ta sig in på ön. Projektet är inriktat på att utveckla besöksanläggningar och finna de samarbetsformer som gör att resor till Ven blir attraktiva för den omfattande mötesindustrin som finns i hela Öresundsregionen. Den önskade effekten är att större företag, konferens- och kongressarrangörer skall bli medvetna om att en utflykt till Ven är ett arrangemang med hög kvalitet på upplevelsen i alla led från resan, attraktionen och till besöket på restaurangen. Projektet innebär utveckling av utställningar på Tycho Brahemuseet, standardhöjning av lokalerna på Hvens kulturhus, registrering av samlingar på Nämndemansgården, samt ny samlings-/serveringslokal på Tycho Brahe museet. I projektet ingår också paketering, marknadsföring och försäljning riktat mot mötesindustrin. Leaderstödet utgör 49% av projektets totala kostnad. Parter i projektet: Fritids- och kulturförvaltningen (Tycho Brahe museet), Ven-Trafiken, Hvens kulturförening, Hvens Hembygdsförening, Backafallsbyn, Restaurang Ella, Hamnkrogen och Café Tycho Brahe. Leader är EU:s program för landsbygdsutvecklingen och bidraget till Ven-projektet är på drygt 1,7 miljoner och spänner över en tvåårsperiod.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser