Annons

Så tycker politikerna om arenakravet

Lek med tanken att BoIS vinner Superettan i år eller varför inte under jubileumsåret. Med UEFAs hårda arenakrav skulle det enligt uträkningar gjorda på fritidsförvaltningen kosta åtminstone 15 miljoner kronor att få Landskrona idrottsplats i sådant skick att det under 2014 skulle tillåtas att spela Allsvensk fotboll på arenan. Några sådana pengar finns inte med i någon kommunal budget. Vem ska stå för kostnaderna att modernisera arenan? Vi ställde fyra frågor till fem ledande politiker i Landskrona. Fyra svarade.

1. Tycker du att kommunen helt eller delvis bör finansiera en ny fotbollsarena i Landskrona så att det kan spelas allsvensk fotboll i staden 2014?

2. Tycker du att kommunen bör lägga cirka 15 miljoner kronor på en ombyggnad av idrottsplatsen så att det kan spelas allsvensk fotboll i staden 2014?

Annons
 

3. Finns det utrymme för någon av ovanstående satsningar?

4. Övriga funderingar i ämnet.

Så här svarade politikerna:

Cecilia Brorsson, kommunalråd (M) 

1. Ja, kommunen bör vara medfinansiär men inte ta hela kostnaden. Hur stor del kommunen går in med måste bero på hur arenan utformas med hänsyn till framtida kostnadsfördelning och intäktsmöjligheter.

2. Det beror framför allt på om en ny arena ska byggas, men så mycket som 15 miljoner är inte aktuellt.

3. Egentligen inte. Vi har ett par svåra år framför oss med sjunkande intäkter och många behov som ställs mot varandra.

4. Man måste förstås börja med att fundera på sannolikheten att BoIS spelar i allsvenskan 2014. Det pågår diskussioner runt om i Sverige om de arenakrav som Svenska Fotbollsförbundet ställer, och att alla idrotter dras med sina utmaningar. Vi vet att vi har för få halltider till våra ungdomar i flera olika sporter och överallt ökat behoven och kraven på kommunen.

Stefan Olsson, politisk sekreterare (SD)

1. Det är kanske dags att Bois provar andra vägar än att förlita sig helt på staden ska ställa upp. Det privata näringslivet är en väg att gå, varför inte DSV, där de går in med en viss finansiering genom att få ha sitt namn på den nya arenan, DSV-arena. En annan aspekt är att Bois drivs som ett företag med avlönad personal och spelare. Är det rättvist gentemot andra idrottsföreningar som har föräldrar och andra eldsjälar som ställer upp gratis? En multiarena är en annan väg att gå, som är tillgänglig för alla, och där det kan anordnas olika evenemang som gagnar alla Landskronabor.

2. Svår fråga, är lite kluven där. Staden har hjälpt Bois med ekonomin tidigare. Bland annat när de hade stora skulder på en 7-8 Mnkr, samt att man köpte tillbaka konstgräsplanen. UEFA kraven är hårda, men det går att söka dispens hos fotbollförbundet, vilket innebär att man accepterar de nya reglerna, men skjuter på investeringarna. Personligen hade jag hellre lagt pengarna på ungdomsidrotten. Risken är att andra klubbar känner sig åsidosatta, det är trots allt bara Bois som har tillgång till idrottsplatsen, och det rör sig om ett 15-tal hemmamatcher på en säsong, är det rimligt?

3. Tittar man på stadens ekonomi inför framtiden så nej, det finns inget utrymme. Har Bois själv kommit med förslag på finansiering eller hur klubben själv kan bidra ekonomiskt? Ska det till en ny arena får Bois tillsammans med staden involvera näringslivet för att söka finansiering. Arenan får då vara tillgänglig för andra evenemang såsom konserter med mera.

4.  Landskrona har andra viktigare och större utmaningar/bekymmer att komma tillrätta med än att bygga en ny arena för enbart Bois. När det gäller Kenneth Håkanssons påstående om att i Växjö och Kalmar ställer kommunen upp, så är det en sanning med modifikation. När det gäller Kalmar har Guldfågeln skrivit ett avtal med Kalmar FF till 2017 med finansiering/sponsor för att låna ut sitt namn till den nya arenan. Där man bildat ett ägarbolag, Kalmar FF Fastigheter AB. Kalmar FF äger Guldfågeln arena indirekt med 100%, då föreningen Kalmar FF äger ett evenemangsbolag som i sin tur äger Kalmar FF Fastigheter AB som äger arenan. Det är det jag menar med att Bois måste hitta andra vägar, och inte lägga över ansvaret helt på Landskrona stad. I Växjö används Värendsvallen mer än till bara fotboll, och delas med andra klubbar. Östers IF har dessutom bildat ett bolag, fotbollsfastigheter i Växjö AB, som bygger, äger och driver den nya arenan. Detta är en fråga som kommer upp på dagordningen i budgetberedningen inför 2013 nästa vecka, så det lär väl diskuteras olika förslag och lösningar där.

Niklas Karlsson, kommunalråd (S)

– Om BoIS går upp i allsvenskan så är naturligtvis utgångspunkten att det ska ske på idrottsplatsen. Frågan kommer att behandlas vid kommunstyrelsens bugetberedning den 19 januari. Innan dess har jag svårt att ge något mer detaljerat svar, men återkom gärna då.

Lilian Håkansson,  KF-ledamot (MP)
– Jag vet alldeles för lite om ärendet just nu

Även kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) har berätts möjlighet att svara på frågorna.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser