Annons

Nytt planprogram utan bebyggd camping

Efter en nära nog två timmar lång och hård debatt i fullmäktige på måndagskvällen får alla förespråkare för planprogrammet för ”Norra Borstahusen” finna sig i att det blir en ny tur tillbaka till stadsbyggnadsförvaltningen. Detta sedan socialdemokraterna fått genom en minoritetsåterremiss.

Det var Niklas Karlsson (S) som inledde debatten och det var också han som yrkade på att återremittera förslaget till planprogram för Norra Borstahusen till stadsbyggnadsnämnden. De får nu i uppdrag att utforma ett fullständigt planprogram för Norra Borstahusen där bostadsexploatering är undantaget befintligt fritids- och rekreationsområde omfattande campingen, Lill-Olas och Erikstorp.

Annons
 

Kraven på att planprogrammet också skall innehålla redovisningar av ekonomiska, sociala, stadsbyggnadsmässiga samt miljömässiga konsekvenser på såväl området som kommunen i sin helhet, infogades också i remissen.

Det blev alltså inget historiskt klubbslag vid gårdagens fullmäktigemöte. Utan nu tar ärendet en vända till om stadsbyggnadsförvaltningen som har att göra en konsekvensutredning åt Sverigedemokraterna, som följd av turerna och den kreativa tolkningarna av KS-beslutet där SD egentligen yrkat på att en parallell detaljplan skulle tas fram, samt nu ett fullständigt planprogram undantaget byggnation på campingen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser