Annons

Gäller beslutet denna gången?

Efter gårdagens beslut i fullmäktige att det ska tas fram ett fullständigt planprogram för Norra Borstahusen där bostadsexploatering är undantaget befintligt fritids- och rekreationsområde omfattande campingen, Lill-Olas och Erikstorp, är stadsbyggnadschef Per-Fredrik von Platen idag något tagen.
– Jag ställer mig tveksam till att en minoritet i fullmäktige kan ge oss ett sådant uppdrag med allt vad det innebär. Jag hoppas istället att vi kan utveckla den konsekvensutredning som ska göras och i den inkludera ekonomiska-, sociala-, stadsbyggnads- och miljömässiga konsekvenser enligt begäran i remissen, säger han och förklarar att ett nytt planprogram skulle bli tidsödande och inte minst kostsamt.
– Räkna med ett års arbete och i runda slängar en miljon kronor. Det skulle ta mycket resurser av oss samt av konsulter, säger Per-Fredrik von Platen och hänvisar Landskrona Direkt till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) med frågor rörande giltigheten i beslutet.
Jag har i dagsläget inget bra svar på den frågan men vi håller på att se över det, säger Torkild Strandberg.

Niklas Karlssons förslag kan dock inte ha kommit som någon överraskning, det presenterades inledningsvis i debatten och var inte heller insvept i några dimridåer. Frågan är varför ingen under den nästan två timmar långa debatten som följde  reagerade på hans förslag.
– Det får medges att den diskussionen och innebörden av hans yrkande kom upp först senare. Men samtidigt kan jag tycka det märkligt att man sitter på läktaren under hela matchen och först klockan 12, så slänger man sig in på plan. Samtidigt, att driva två planprocesser parallellt är inte seriöst, säger Torkild Strandberg.
– Planprogrammet som ligger är bra. Att det skulle göra intrång i Lill-Olas är en efterhandskonstruktion. Tillgängligheten kommer inte att inskränkas. Nu har man bestämt sig för att försinka arbetet, menar kommunstyrelsens ordförande.

Annons
 

– Treklövern har sig själv att skylla. De har hela tiden förlitat sig till stödet från Sverigedemokraterna och inte brytt sig om att prata med oss. Hade man bara gjort det tror jag mycket hade varit löst vid det här laget. Antagligen hade planprogrammet för Norra Borstahusen redan varit igenom om än med någon modifiering, säger Niklas Karlsson (S) som inte har några planer på att vika ner sig eller tillåta några andra tolkningar av beslutet som hans återremiss innebar.
– Det är bara verkställa fattade beslut och gör man inte det så får man nog finna sig i att få söka annat arbete, avslutar oppositionsrådet.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser