Annons

Örenäs ska växa

Stadsbyggnadsnämnden gav vid sitt senaste möte bygglov åt en 788 kvadratmeter stor tillbyggd konferensanläggning vid Örenäs slott.
– Det är en rejäl tillbyggnad, säger förvaltningschef Per-Fredrik von Platen och noterar att nämnden även gav klartecken till en ombyggnad av den 860 kvadratmeter stor befintliga konferensdelen.

Tillbyggnaden kommer att få formen av en trekant.
– På så vis följer den tomtens begränsningar och smälter samtidigt bra in i miljön.

Annons
 

Den nya byggnaden innehåller en scen, foajé och konferensrum.
– Utvändigt är det fasaderna som kommer att sticka ut då dessa mestadels kommer att täckas av träskärmar med ribbor av obehandlat trä. Något som även gör att den nya och den gamla byggnaden får ett gemensamt uttryck, förklarar Per-Fredrik von Platen.

Om- och tillbyggnaden är kostnadsberäknad till 35 miljoner kronor.  


Taket har en främmande form för landskapet men då höjden inte är högre än befintliga tak bedöms det inte påverka landskapet negativt.
Illustration: Kanozi arkitekter.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser