Annons

Niklas Karlsson på tungt förtroendeuppdrag

På SVT 2 har man idag kunnat se en repris från Socialdemokraternas årliga förtroenderåd vilket ägde rum den gångna helgen i Aula Magna på Stockholms universitet. Mötet leddes av Niklas Karlsson från Landskrona och direktsändes även i Kunskapskanalen.
– Jag vet egentligen inte varför jag fick förtroendet att leda mötet. Jag fick helt enkelt en förfrågan som jag tackade ja till, säger han.

Nu är Niklas Karlsson ingen duvunge i sammanhanget utan träffar partitopparna en gång i månaden vid partistyrelsens möten.
– Jag satt KS-ordförande i fyra år med det är där många som gjort och inom partiet skolas vi i mötesteknik, så egentligen fanns det många att välja på, säger han.

Annons
 

Är det inte just därför ett extra stort förtroende att komma ifråga?
– Så, har jag inte ens tänkt. Men definitivt är det ett hedersuppdrag.

Det är inte så att partitoppen börjar rycka och dra i dig för att du ska flytta till 08-land?
– Det är viktigt att vi har företrädare ute i kommunerna och jag trivs personligen mycket bra i Landskrona.

På förtroenderådet deltog 120 ombud från partidistrikten. Dessutom deltog partistyrelsen, partidistriktens ordförande, representanter från sidoorganisationerna och riksdagsgruppen med flera. Frågan är om det togs några beslut som i framtiden kan komma att påverka Landskrona.
– Ja, vid en framtida S-regering så blir naturligtvis så fallet. Vid tog beslut om ett sysselsättningspolitiskt ramverk, med mål för sysselsättningsgraden och antalet arbetade timmar, säger han.
– Det går inte bara att stirra sig blind på inflationsmål utan vi måste aktivare verka för att få folk i arbete. Dessutom tog vi beslut om satsningar i infrastrukturen. Och vi ser redan vad västkustbanan betyder för Landskrona och fler satsningar inom området kommer att ha betydelse för vår stad.


Niklas Karlssons mötesteknik har kunnat skärskådas ordentligt de senaste dagarna då SVT bland annat direktsänt från Socialdemokraternas årliga förtroenderåd.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser