Annons

Kommunen granskar Carema

Flera kommuner runt om i landet har beslutat sig för att hårdgranska vårdföretaget Carema.
Efter senaste veckans mediagranskning där det framkommit flera graverande uppgifter runt bolaget beslutade ett enhälligt arbetsutskott för omsorgsnämnden att ge förvaltningens chef Eva Malm i uppdrag att kalla en eller flera nyckelpersoner från Carema till ett möte med omsorgsnämndens och kommunstyrelsens ledamöter.
– Jag kan inte tänka mig annat än att Carema godtar inbjudan. Vi vill ha en fullständig redogörelse för vad som gått fel i Stockholmsområdet och dels vill vi veta vilka åtgärder företaget tar för att liknande händelser inte ska kunna hända i Landskrona, säger Jan Allan Beer, 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden.
– Vi har genom brukarundersökningar och andra rutiner bra koll på läget i Landskrona och mig veterligen finns här inget att anmärka på, säger Jan Allan Beer och fortsätter.
– Men det  är viktigt att säkerställa omsorgen i Landskrona. Mötet bör ske snarast möjligt.

För närvarande driver Carema två LSS-boenden i Landskrona och har även verksamhet inom hemtjänsten.

Annons
 

Det nybyggda äldreboendet med 42 lägenheter på Helsingborgsvägen vid stadens norra infart i höjd med Syngenta kommet att drivas av vårdföretaget Attendo Care AB.
– Jag är inte direkt orolig för att något liknande som vi läst om skett på Caremas inrättningar ska kunna hända här. Vi har skrivit in så pass många ”skall-krav” att det inte låter sig ske, avslutar Jan Allan Beer.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser