Annons

Kulturhus beviljas bidrag

Hvens kulturförening har ansökt om bidrag för en upprustning av Hvens Kulturhus, vilket bland annat innebär reparationer och tillgänglighetsanpassning av lokalerna. Föreningen har ansökt om 590 000 kronor från Landskrona stad. Framställan till kommunen utgör halva beloppet på den beräknade summan för reparationen. Kommunstyrelsen beslutade att man som förvaltningsansvarig styrelse för stiftelsen M E Nelanders minnesfond, har möjlighet att finansiera 290 000 kronor av det sökta bidraget, under förutsättning att annan extern finansiär beslutar att bifalla 50 procent av bidragsbeloppet.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser