S:t Johannes kyrka 50-års jubilerar

Påskdagen, den 24 april kl 15.00 firar Landskrona församling med festmässa, körsång, grillat lamm, Drill och Drull och mycket annat.

På lördag är det exakt 50 år sedan S:t Johannes kyrka invigdes och på söndagen firas jubileet bland annat med en festmässa med körsång och ett stort antal medverkande i alla åldrar.
– Det kommer att bli mycket sång och musik, berättar Carina Brink, som är ansvarig distriktspräst för S:t Johannes kyrka.

Kantor Ingmar Nilsson och Rune Andersson som vid invigningen var pastorsadjunkt, håller en kort tillbakablick.
– Alla är hjärtligt välkomna att fira med oss, säger Carina Brink som även gått ut med inbjudningar till jubileet till öviga trossamfund i Landskrona.

– Under festmässan kommer vi att utlysa en tävling för den som vill hjälpa oss att skapa en ny altartavla – eller någon annan konstnärlig gestaltning, berättar kyrkoherde Bengt Karlgren.
Den nuvarande är en skiss till en altartavla som utfördes av Martin Emond med titeln ”Den förhärligade Kristus”.

Jubileumsprogram:
Kl. 15.00 Festmässa med Johanneskören och barnkören Rör i Kör.
Kl. 16.00 Samling i ”Livets rum” Ingmar Nilsson och Rune Andersson, ger några korta tillbakablickar från invigningen. Carina Brink, präst, berättar om visionerna inför framtiden.
Kl. 16.30 Jubileumskalas med buffé i Johannesgården. Poul Lorenzen grillar lamm på gården. Påsktårtor och kaffe serveras till efterrätt.
Kl. 17.00 Drill och Drull underhåller barnen i kyrkorummet.
Kl. 17.30 Avslutning med påskliljor och jubileumsägg till alla.

Historik:
Med sina 50 år är S:t Johannes, på Landskrona kyrkogård, församlingens yngsta kyrka. Invigningen skedde den 23 april 1961. Dåvarande kyrkherde var kontraktsprosten Gösta Andersson. I församlingsbladet kunde man läsa följande: ”Den 23 april 1961 är en märkesdag i Landskrona församling och i Landskrona stads historia. Då invigdes S:t Johannes kyrka och S:t Jacobs kapell på kyrkogården — Mycket folk var församlat ute på kyrkogården, där scouter, vargungar och blåvingar bildade häck och där blågula fanor lyste upp den härliga vårdagen. — Tyvärr var det många, många församlingsbor som inte rymdes i den nya kyrkan, så gärna de än hade velat vara med. — Sedan kyrkokören sjungit ” Herre vår Gud, är en konung i makt och i ära”, framträdde kyrkoherde Andersson inför menigheten och överlämnade byggnaden till kyrkofullmäktige.”

Till arkivet