Seminarieskolan satte fokus på jämställdhet

Den gångna veckan var det värdegrundsvecka på temat jämställdhet för låg- och mellanstadieeleverna på Seminarieskolan.
– Är det någon skillnad om en pojke eller en flicka gråter på skolgården, frågar läraren Mikael Blomberg sina elever i klass 3E.
– Ja, pojkar ska vara tuffare och inte gråta på skolgården, svarar en flicka.
Det är sjunde året som det arrangeras en värdegrundsvecka på Seminarieskolan. Varje vecka har haft sitt eget tema och den här gången valde skolan att fokusera på att lära eleverna om jämställdhet mellan män och kvinnor.
– Det är kul med temavecka. Vi startade veckan med alla klasserna i gympasalen, där sjöng vi Sempatilåten som några av sexorna hade skrivit under elevens val. Det är en väldigt bra låt som handlar om att pojkar och flickor är lika mycket värda, säger tredjeklassaren Linnea Möller.
– Sempati står för Seminariet och empati, inskjuter klasskamraten Emil Carlsson.
– Tanken bakom värdegrundsveckan är att eleverna själva ska få föra diskussioner om genusfrågor i klasserna genom olika uppgifter, berättar Mikael Blomberg.
Vissa gånger kan det vara lite svårt för de unga eleverna och förstå men då måste man ta ner det på deras nivå. I min klass har vi även valt att diskutera lite känsligare ämnen i en mindre grupp.
Veckan avslutades med att eleverna byggde ett stort pussel med pusselbitar som de själva har färglagt och skrivit sitt namn på. Pusslet symboliserade att alla, trots ålder och kön, är lika mycket värda.

Till arkivet