Annons

Konsekvens av nedläggning av Försäkringskassan utreds

Vilka konsekvenser får en nedläggning av Försäkringskassans servicekontor i Landskorna?
Den frågan skall nu utredas av individ- och familjeförvaltningen efter ett förslag från Socialdemokraterna.
– Jag tror det är viktigt att vi redan nu börjar arbeta med vilka konsekvenserna kan bli för landskronaborna om beslutet att lägga ner servicekontoret blir verklighet, säger Jonas Esbjörnsson (S) andre vice ordförande i individ och familjenämnden.
– För våra klienter tror jag att det blir mycket besvärligt om man hänvisas till telefonen och internet för att få svar på sina frågor. Det är viktigt att snabbt få fram konsekvenserna så att vi kan se vilka problem det blir.
Bakgrunden är den att Försäkringskassan måste spara drygt 300 miljoner mer än vad de tidigare trott.
Därför har myndigheten valt att dra sig ur de lokala servicekontor de delar med skattemyndigheten och pensionsmyndigheten.
Det gäller samtliga servicekontor i Skåne och upptill 120 tjänster kommer att försvinna. Enligt försäkringskassan var beslutet att stänga kontoren det bästa av dåliga alternativ för att kunna möta regeringens sparkrav.
– Men om besparingarna visar sig få stora negativa effekter för våra klienter så måste vi göra detta klart för regeringen och från kommunens sida protestera mot sparkraven som drabbar samhällets mest utsatta medborgare, avslutar Jonas Esbjörnsson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser