Hundbajs ett vårligt problem

Det är inte bara sköna vårblommor som kommer fram när snösmältningen och tjällossningen tar fart, även hundbajs gör sig påmind på ett mindre trevligt sätt.
– Allmänna utrymmen tycks bli skräpigare för varje år som går och det handlar om allt från sopor till avfall och hundbajs, konstaterar Alinda Zimmander (S) som tillsammans med partikamraten Lars Wallstén lagt fram en motion kring ämnet i kommunfullmäktige.
– Som vi ser det krävs fler hundbajspapperskorgar och fler kan förses med sponsrade hundbajspåsar, poängterar Alinda Zimmander själv hundägare som ofta upplever överfulla hundbajspapperskorgar när hon skall kasta sin påse.
– Här måste det bli en skärpning, betonar hon och hoppas att fullmäktige skall gå på samma linje. Idag finns 250 hundbajspapperskorgar i stan och antalet stationer med sponsrade hundbajspåsar uppgår till ett 30-tal, men en utökning till ett 50-tal är planerad.
Och det behövs bara en promenad genom stan för att problemet med hundskiten skall bli uppenbart. Överfulla hundbajspapperskorgar är snarare regel än undantag.
– Tyvärr är det så och det tycker jag är synd, det är något som bidrar till den negativa bilden av Landskrona, påpekar Alinda Zimmander.

Till arkivet