Townhouse ett speciellt gatuhus

Arkitekten Jonas Elding berättar om tillkomsten av ett litet gatuhus mitt i Landskrona. Huset har väckt stor uppmärksamhet internationellt och har blivit nominerat till flera priser. Föredraget belyser bakgrund, idé och arbetsprocess som ledde fram till den färdiga byggnaden. Det hela sker på i filmsalen på Landskrona museum torsdagen den 17 mars kl 18.30.

Till arkivet