Annons

Årsmöte hos Föreningen Norden

Föreningen Norden i Landskrona höll nyligen årsmöte på stadsbiblioteket i närvaro av 43 medlemmar. Carin Reinhold-Asp omvaldes som ordförande.
John-Axel Hellström valdes till ny vice ordförande, då Per Sima avsagt sig omval.
Berit Adrielsson och Titti Sereng omvaldes som ordinarie ledamöter.
Karl-Erik Kinberg omvaldes och Per Sima nyvaldes som ersättare.
Efter årsmötet underhöll klarinettkvartetten Clarinet Candy med välljudande visor och schlagers. Föreningens nästa arrangemang “Sophia Albertina och hennes tid” hålls på biblioteket torsdagen den 10 mars kl 19.00.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser