Annons

Omsorgen svårbudgeterad

Som vi tidigare berättat har omsorgsförvaltningen vänt minussiffrorna och kan för 2010 räkna in ett överskott på nästan 17 miljoner kronor.
– I nästa vecka ska vi sätta oss med budgetberedningen och då får vi veta hur mycket vi får behålla, säger nämndens ordförande Hans Raita (M).
– Innan vi har summan i hamn är det svårt att säga vilka specifika satsningar vi vill göra, menar han medan socialdemokraten Alinda Zimmander har haft diskussioner i sin grupp.
– Våra satsningar tänker vi presentera i fullmäktige, förhoppningsvis redan på måndag. Vi vill tidigt gå ut och motivera vad vi vill använda överskottet till, säger Alinda Zimmander utan att närmre gå i detalj.

Omsorgsförvaltningens budget är på totalt 540 miljoner kronor och att få alla siffror att falla på plats kan ha sina sidor.
– Att vi gör ett så stort överskott 2010 är en kombination av att det var ett år där allt gick väl, duktiga medarbetare och att vi felkalkylerat i budgeten, menar Hans Raita och förklarar att verksamheten kan vara nog så svår att budgetera.
– Exempelvis hade vi tidigare budgeterat 2 miljoner kronor för kostnader i samband med att vårdtagare varit utskrivningsklara från sjukhus men ifjol användes endast 700 000. I år har vi istället budgeterat 1 miljon och bara under januari har halva den summan gått åt. Det här får vi naturligtvis hålla koll på, avslutar Hans Raita.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser