Annons

PRO Västra höll årsmöte

Nyligen höll Pro Västra sitt årsmöte inför 120 medlemmar. Den nya styrelsen i föreningen ser ut enligt följande: Dettmar Wihlborg ordförande, Kjell Hagel kassör, Anna-Lena Persson sekreterare, Ulf Nerhult studieorganisatör samt ledamöterna Stig Brink, Ingegerd Ask Andersson och Torsten Svensson. Ersättare är Göran Larsson och Rune Andersson. Efter avtackning av de ledamöter som avsagt sig sina uppdrag och lämnade styrelse och olika kommittéer, bjöds det underhållning av Bengt Radsjö som spelade och berättade roliga historier.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser