Annons

Nya ledningar till Ven

På måndag påbörjar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) arbetet med att byta ut de befintliga vatten- och avloppsledningarna till Ven. De nya ledningarna blir 5,8 km långa varav i princip hela är till havs. I samband med förberedande arbeten vid Rustningshamn, där VA-ledningarna möter fastlandet kommer vattnet att stängas av för samtliga anslutna hushåll på Ven måndagen den 14 februari mellan ca kl 10-12 och onsdagen den 23 februari ca kl 7.30-16.

De trettio år gamla ledningarna för vatten och avlopp mellan ön och fastlandet, som bitvis ligger på mer än 40 meters djup, har drabbats av mycket skador och läckande skarvar. För att reparera ledningar på det djupet krävs specialdykare, vilket inneburit mycket höga underhållskostnader.
– De nya ledningarna svetsas samman på land för att undvika skarvar. De kommer även att få en delvis annan sträckning för att undvika de djupaste delarna av sundet, säger Faik Rrecaj, projektledare på NSVA.
– Därmed kommer vi att få ledningar med betydligt mindre driftstörningar och underhållsarbete.
De nya ledningarna planeras att tas i drift i juni. Investeringen för hela projektet är cirka 14 miljoner kronor.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser