Annons

Landskronaborna tryggare efter ny mätning Närpolischef Mats Karlsson och stadens trygghetssamordnare Annika Wågsäter gläds åt ett tryggare Landskrona.

Det var en nöjd närpolischef i Mats Karlsson som tillsammans med stadens trygghetssamordnare Annika Wågsäter och Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP), presenterade den årliga trygghetsmätningen som genomförts nyligen. Siffrorna visar att Landskronaborna känner sig tryggare i sin hemstad idag.
– Generellt sett kan vi konstatera bättre siffror i år jämfört med ifjol. Det känns skönt. Jag tror att allmänhetens förtroende för vårt arbete har ökat, säger Mats Karlsson.
– Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vi får dock inte slå oss till ro. Ännu finns mycket att göra, säger Torkild Strandberg.

Totalt har 600 personer boende i Landskrona tillfrågats om hur de ser på problemnivån i det egna bostadsområdet, deras utsatthet för brott samt deras känsla för trygghet/otrygghet.
– Vi frågade 300 personer i tätorten och lika många i byarna utanför och cirka 70% svarade, säger Mats Karlsson som anser sig ha stor nytta av statistiken.
– Resultatet av undersökningen är en viktig del i planeringen hos oss på polisen och för stadens fortsatta arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Vi jämför trygghetsmätningen med den faktiska brottsligheten och ser att kurvorna följer varandra och det är bra. Det tyder på att mätningarna är trovärdiga, säger polischefen.

Annons
 

Det ökande antalet poliser i kombination med att man fått bukt med mycket av stöket med ungdomar i centrum på dagtid är några av anledningarna till att tryggheten ökat tror polisen. En nyare positiv effekt tror man sig ha fått genom polisvolontärerna. Men vad som ska ske konkret för att kurvorna ska fortsätta att peka neråt kan ingen av de närvarande svara på.
– Att fortsätta hitta lösningar är viktigt men det räcker inte bara med att sätta uppe en lampa här och där. Miljön är viktig för tryggheten. Dessutom ska vi försöka att öka aktiviteterna i det offentliga rummet. Men några konkreta åtgärder har vi inte klara idag, avslutat Annika Wågsäter.

Här hittar du trygghetsmätningen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser