Annons

Ny Vd till Ven-Trafiken

Sedan det i höstas stått klart att Ven-Trafikens Vd Bengt Meuller lämnar sin post har rekrytering av hans ersättare pågått. Det kommunala bolagets styrelse har nu utsett Magnus Anderson till ny Vd för Ven-Trafiken AB.
– Det har varit styrelsens mål att hitta en VD som har nautisk kompetens och kan driva verksamheten operativt, säger ordförande Bo Lundgren.

Magnus Anderson arbetar för närvarande i Holland på ett av världens största kryssningsrederier där han utbildar och tränar befälhavare. Han är sjökapten i grunden och har lång erfarenhet av passagerarfartyg såväl internationellt som i Sverige.

Annons
 

Ven-Trafiken befinner sig i en intensiv fas där nya kajer, terminaler och även ett nytt fartyg är under byggnation inom RTI projektet och där allt beräknas falla på plats under 2012.
– I detta skede är det av stor vikt att göra VD skiftet så smidigt som möjligt och se till att verksamheten kan fortsätta att drivas mot uppsatta mål, avslutar Bo Lundgren.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser