Jubileumsflaggorna fortsätter att hissas

Den månatliga hissningen av jubileumsflaggorna inför stadens 600-årsjubileum fortsätter nu efter sommaren. På måndag den 20 september är det dags igen och den här gången är det Rockadens förskolas tur att stå för sången på rådhustrappan klockan 10.00. Som vanligt kommer också kommunfullmäktiges ordförande Lennart Söderberg att tala.

Till arkivet