Annons

Klubbhus i ishallen ett önskemål

Hockeyklubben IF Lejonet har till fritidsnämnden i Landskrona framfört ett önskemål om att få kommunal borgen för byggnation av en klubbhusavdelning, med placering i ishallen, som en andravåning ovanpå den befintliga kiosken och serveringslokalen.
Föreningen har beräknat kostnaderna för bygget till drygt en miljon kronor. Fritids- och kulturförvaltningen ser dock vissa problem med detta.
– Vi vill gärna vara med och hjälpa Lejonet, men har inga pengar till detta i innevarande budget, säger fritidsnämndens ordförande Tord Ohlsson (FP).
Så är det lite upp till dem själva, men naturligtvis ska vi sätta oss ner med varandra och se vad vi kan göra, säger han.
– Kan lokalen göras mindre, vem ska bygga den, och så vidare?
Både förvaltning och nämnd har också synpunkter på att hockeyklubben skulle uppföra en byggnation som man själv äger, men som skulle finnas inom en byggnad som ägs av kommunen.
– Det kan tänkas bli svårt med ett delat ägande. Vi måste se till att få det juridiskt lättarbetat, säger Tord Ohlsson på tal om eventuella oklarheter rörande underhåll och ansvarsförhållanden.
Förvaltningen har föreslagit Lejonet en form där förvaltningen uppför byggnaden och föreningen i avtalsform förbinder sig att betala en hyra under en femårsperiod som motsvarar en tänkt avbetalningsplan. En liknande konstruktion ska ha gjorts för Landskrona BoIS år 2002 när den klubben hade behov av en ytterligare läktare på idrottsplatsen.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser