Annons

DO-anmälan mot Folkets Hus

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har begärt ett yttrande från Folkets hus i Landskrona med anledning av att Folkets hus anmälts för etnisk diskriminering. Anmälaren är en privatperson som speciellt riktar sig mot föreståndaren Lars Svensson och de uttalanden denne gjort i media. I en artikel i tidningen HD från den 16 november förra året framgår bland annat att Folkets hus ställer krav på att en betrodd kontaktperson finns vid anordnande av “invandrarbröllop” i lokalerna. Kontaktpersonen uppges också ibland få i uppdrag att inkassera hyran för festlokalen.
– Här utnyttjar man deras klanstruktur. Den som är överhuvud i familjen eller klanen har en jävla respekt med sig. Då kommer de med sedelbunten i fickan, säger Lars Svensson i artikeln.
Det ska också från Folkets hus sida ha funnits särkravet att inte mer än en bröllopsfest i månaden ska få hållas av invandrare på Folkets hus. DO har begärt att Folkets hus senast den 17 februari yttrar sig över anmälan och kommenterar frågeställningarna kring uthyrningsregler och etnisk tillhörighet.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser