Annons

Dyrare el trots rejäl vinst

Med anledning av stora kostnader de senaste åren plus ett uppdämt behov av framtida renoveringar har kommunfullmäktige beslutat att såväl anläggnings- som brukningsavgifter för vatten och avlopp samt elnätsavgifter höjs från och med den 1 januari 2010.
Anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp kommer att gå upp med 3% och elnätsavgifterna kommer att stiga med 12,5% från och med årsskiftet. För de som vill ansluta sig till elnätet blir det en ökning med 3%. Anledningen till detta är elbolagens höjda priser.
Vad gäller elen så ser det idag ut som att vi kommer att gå med cirka tre miljoner plus men nästa års budget är satt till plus minus noll, säger Tekniska Förvaltningens chef Kåre Larsson och hävdar att elnätsavgifterna generellt sett är låga i Landskrona.

Höjningen av elavgiften innebär en ökning av de totala intäkterna för brukningsavgifter med cirka 7,5 miljoner kronor.

Annons
Annons
Annonser






















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser