Skolinspektionen kritiserar Kunskapsskolan

En mamma har anmält Kunskapsskolan i Landskrona till Skolinspektionen. Anledningen är att hennes barn, enligt henne, inte fått det stöd som skolan bör ge i samband med misstankar mot drogmissbruk samt hög frånvaro hos eleven. Enligt anmälan ska eleven också ha stängts av och tvingats till två drogtester varav eleven gått med på ett.
Flera möten mellan mamman, eleven och representanter från skolan under hösten 2008 renderade i studier i hemmet och längre fram i skolan men då på speciella tider. Enligt skolan ska då eleven ha varit frånvarande.

Skolinspektionen konstaterar att rektorn på skolan inte tillräckligt har utrett den bakomliggande orsaken till elevens omfattande frånvaro och inte heller verkat för att lämpliga stödåtgärder har satts in för att få honom att återkomma till skolan. Skolinspektionen kritiserar också skolan för att inte ha följt författningarnas krav avseende rätten till utbildning. De kritiserar även skolan för att de krävt att eleven ska drogtestas för att han ska få en normal skolgång.

Kunskapsskolan i Sverige AB ombeds att senast den 1 mars 2010 lämna en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet.

Till arkivet