Annons

Egenkontroll för fastighetsägare på gång

Miljönämnden i Landskrona har beslutat att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan för det kommande året. I denna sägs det bland annat: “Den övergripande prioriteringen innebär en satsning på tillsynen och miljöövervakningen som tidigare år och slutförande av miljömålsarbetet. Framtagande av ett kemikalieregister, införande av egenkontroll för fastighetsägare, revidering av miljöledningssystemet, utarbetande av nya kommunala miljömål hör till de åtgärder som prioriteras.”

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser