Annons

JO-kritik mot byggnadsnämnden

Turerna har genom åren varit många och invecklade kring fastigheten Saxtorp 11:39. Senast i raden är nu att justitieombudsmannen riktar kritik mot byggnadsnämnden i Landskrona, detta sedan en ansökan om detaljplan för den aktuella fastigheten varit försvunnen i ett och ett halvt år enligt anmälan.
Det var på våren 2007 som dåvarande stadsarkitekt Annika Cronsioe personligen skulle ha mottagit detaljplanen men trots upprepade kontakter med förvaltningens tjänstemän uteblev diarienummer och besked om ärendet.
Justitieombudsman Hans-Gunnar Axberg skriver i sin bedömning att:
– Byggnadsnämnden har emellertid inte gett någon godtagbar förklaring till varför korrekt besked angående detaljplaneärendet inte har lämnats. Det finns därför skäl att erinra förvaltningen dels om skyldigheten att tillhandahålla och lämna uppgifter ur allmänna handlingar, dels om den allmänna serviceskyldigheten. som innefattar krav på att myndigheten med anlitande av diarier och register aktivt ska bistå en sökande med att identifiera en efterfrågad handling.

I övrigt föranleder anmälan inte någon ytterligare åtgärd från JO:s sida.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser