Annons

Konsthallen kvar i kommunal drift

Ikväll ska kulturnämnden ta beslut i frågan om eventuell extern drift av konsthallen. Vid anbudstiden utgång hade endast ett anbud inkommit från Frostavallen Hotell & Konferens AB, något som också snabbt ratades av förvaltningen då det inte uppfyllde kraven på verksamhetsidé med kvalitetsmål, målgrupper, prispolitik, tänkt utställningsprogram samt en årsbudget.
– Vi har haft ett möte med Asko Peiviö, ägare av Frostavallens hotell och konferens efter anbudstidens utgång men detta har inte lett till någon förändrad uppfattning från vår sida, säger Göran Nyström tf förvaltningschef på Kultur och Fritid.
– Ytterligare någon förfrågan har sedan inkommit. Här finns en ideell konstförening men de presenterar inte det vi frågar efter. Det finns en god vilja och ambition men det krävs mer för att driva en konsthall, avslutar Göran Nyström som föreslår nämnden att besluta att konsthallen även framgent skall bedrivas i kommunal regi.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser