Annons

Nu renoveras äntligen kajernaSmåbåtshamnen klar till sommaren

Idag påbörjar Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen entreprenadarbetet, etapp 2 av Nyhamn. Den västra kajen samt Badhusgatans nuvarande sträckning kommer att spärras av för bilar. I stället kommer en ny sträckning närmare de nybyggda husen att tas i bruk.

Arbetet med renoveringen av kajen kommer att omfatta pålningsarbeten, släntutfyllnader i vatten samt montering av träbrygga.
– Det kommer att bli en fortsättning på det trädäck som idag finns nedanför bostadshusen på Nyhamn, säger projektledare Curt Jansson.

Annons
 

Om allt går som det ska så är en stor del av den blivande småbåtshamnen klar till nästa sommar om man får tro stadens mark- och exploateringschef Anders Folkar.
– Vårt mål är att kajen längst med Badhusgatan, Kassakroken samt kajen nedanför stadshuset ska vara klara när båtsäsongen drar igång 2010. Vad gäller Jönsaplan så vågar jag inte på mig någon gissning när arbetet där kan påbörjas, säger Anders Folkar.

Troligtvis kommer även byggnationerna av de sista fastigheterna igång på Nyhamn till våren efter att det stått still något år på grund av den ekonomiska krisen.
– Det är svårt att svara på exakt när Derome och Peab börjar bygga. Men om det ekonomiska läget fortsätter att utvecklas som det gör nu så är det inte omöjligt att Derome börjar bygga till våren. Det rör sig då om de två husen som kommer att ligga intill Citadellbadet och bangolfen.
Vad gäller Peabs två hus som ska ligga längst med kajen så har man här ritat om så att det kommer att bli 54 lägenheter i stället för 44.
– Det är nämligen lättare att sälja treor. För att de ska påbörja bygget så krävs det mellan 60-70 procents täckning men där är de inte riktigt ännu, avslutar Anders Folkar.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser