Pilåkern till salu – Hyresgäster och fullmäktige ovetande

Just nu håller Landskronahem på att avyttra uppemot 250 lägenheter utan att hyresgästerna i de aktuella fastigheterna har en aning om detta. Det avslöjade Niklas Karlsson (S), vid sittande fullmäktigemöte i måndags med anledning av sin och partikollegan Roy Wernbergs motion om ”Aktiv ägarstyrning av Landskronahem” var uppe till behandling.

Enligt vad Landskrona Direkt erfar rör det sig om en betydande del av de 402 lägenheter på Pilåkern norr om Ringvägen som nu Landskronahem bjuder ut till försäljning. Direktens källa uppger dessutom att det är Svenska Hus som är kund och att affären troligtvis undertecknas innan nyår.
– Jag är belagd med sekretes och får inte uttala mig i frågan då jag sitter i bolagets styrelse, säger Niklas Karlsson.

Från de aktuella fastighetsbolagen är det locket på.
– Jag kommenterar inga fastighetsaffärer över huvudtaget innan något är klart, säger Martin Nerpin, vd, på Svenska Hus i Skåne AB och tongångarna är desamma från Landskronahem.

Socialdemokraterna vill riva upp ett beslut från våren 2008 som medger att Landskronahem själv ska få avgöra affärer i den nu aktuella storleksordningen.
– Ägarna, det vill säga medborgarna och i förlängningen dess representanter i fullmäktige måste vara de som fattar besluten i principiellt stora frågor. I slutändan handlar det om insyn och demokrati, poängterar Niklas Karlsson.

Landskronahems styrelse har en lång historia av enighet och breda politiska lösningar.
– Det är första gången någonsin vi gått till votering, säger Niklas som dock inte är främmande för att bolaget ska göra affärer.
– Landskronahem måste vara en aktiv spelare på marknaden men de stora besluten ska tas i fullmäktige.

Folkpartisten Jac Nepérus, styrelseordförande i Landskronahem, anser att det är nödvändigt för bolaget att själv få bestämma för att kunna agera snabbt.
– I ägardirektiven ingår även att vi ska skapa en bättre geografisk fördelning av beståndet i staden. Om vi vill köpa i centrum, där vi är dåligt representerade, så måste vi avyttra någon annanstans, förklarar Jac Nepérus och menar att beståndet på cirka 4000 lägenheter annars blir för stort.
– Vi behöver även skapa ett överskott i bolaget för att täcka kostnaderna för den omfattande renovering som nu pågår på väster, säger Jac och förklarar att det finns ett investeringsbehov på 800 miljoner fram till 2013 i Landskronahem.

Fullmäktige röstade ner motionen med röstsiffrorna 28-20.

Snabbhet?
Affären är på intet sätt ny. Sedan Landskrona Direkt avslöjade för drygt ett år sedan att Landskronahem skulle sälja de aktuella fastigheterna har förhandlingar pågått.

081022 – Landskronahem gör sig av med bostäder i Norrestad?
081030 – Oenighet inom Landskronahem om fastighetsaffär

Bor du i Pilåkern?
Vad tycker du om att Landskronahem planerar att sälja stora delar av det område du bor på?
Maila oss dina synpunkter till info@landskronadirekt.com.

Till arkivet