Annons

– Nu är det verkstad!Nye stadsarkitekten ser möjligheterna

Det känns som vi hört beskrivningen förut, men det trotsar Per Fredrik von Platen, ny stadsarkitekt i Landskrona sedan två veckor tillbaka när han säger:
– Landskrona är en mycket vacker stad med stora öppna ytor. Ur stadsbyggnadsperspektiv finns här dessutom en enorm utvecklingspotential.

Arkitekt SAR, Per Fredrik von Platen har arbetat inom den privata sektorn, dessutom som stadsbyggnadschef i Helsingborg där han på våren 2007 köptes ut för 1,8 miljoner då kommunen slog ihop stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen.
I Landskrona kan han få vara med om det motsatta.
– Det pågår en översyn av den kommunala organisationen och vår koppling till tekniska förvaltningen fungerar inte. Jag är kritisk till den nuvarande organisationen, säger byggnadsnämndens ordförande Gerd Bernström (FP).

Annons
 

Det kommande halvåret kommer Per Fredrik von Platen att arbeta heltid som stadsarkitekt på konsultbasis.
Mitt förordnande sträcker sig fram till april och därefter är det väl tänkt att den nya organisationen ska sjösättas. Jag förmodar att tjänsten som stadsarkitekt då åter kommer att utlysas, säger han och har klart för sig vad som blir hans första större uppgift.
Mitt primära mål är att hitta nya projekt åt staden, säger han och syftar främst på uppdraget han har tillsammans med stadsdirektör Peter Billquist att skapa möjligheter för 1500 nya attraktiva bostäder.
– Det kommer vi att presentera under november med bilder av huskroppar och nya gator fördelat på såväl markbostäder som flerfamiljshus, säger Per Fredrik von Platen.

Det krävs krafttag för att vända en ofta självgenererad negativ spiral. Landskrona har låga fastighetsvärden. Kan dessa öka kommer byggherrar i allt större utsträckning bli intresserade av att bygga i centrum, säger Per Fredrik von Platen och som för att övertyga avslutningsvis tillägger:
– Nu är det verkstad.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser