Annons

Locket på!

Den senaste veckan har det framkommit att anställda i Landskrona stad nyttjat försörjningstödstagares arbete för privata ändamål. En intern utredning är påbörjad och kommer att pågå under den kommande veckan och under tiden lägger Vuxenförvaltningen ”locket på” när det gäller att kommentera eventuellt ytterligare händelser.
– Vi arbetar med utredningen. När den är slutförd kommer vi att kalla till en presskonferens och redovisa den information som framkommit. Tills dess hänvisar vi till att utredning pågår och kommer inte att kommentera enskilda händelser som framkommer, säger Annette Lindberg Mohlin, tf förvaltningschef på Vuxenförvaltningen.

Lindberg Mohlin fick igår tillsammans stadsdirektör Peter Billqvist i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg att skyndsamt utreda vad som skett och i vilken omfattning.

Annons
 

– Uppdraget  innebär även att vi ser till att erforderliga åtgärder vidtas dels beträffande de anställda som berörs, dels för att säkerställa att detta inte kan upprepas igen, säger Annette Lindberg Mohlin.
 – Vi ser mycket allvarligt på det som inträffat och jag vill poängtera att detta inte är något som får ske igen. Vad gäller Mia Andréasson Lidberg så är hon arbetsbefriad tills utredningen är klar, avslutar Lindberg Mohlin.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser