Sven-Erik Alhem talade om rättvisa

Före detta överåklagaren i Malmö och numera förbundsordföranden i Brottsofferjouren Riks, Sven-Erik Alhem, var en av dem som talade vid ett seminarium på Folkets hus under onsdagen. S-E Alhem var inledningstalare på seminariet som gick under det fantasieggande namnet ”Öresundsregionen – mönsterregion eller social krigszon?” och berörde bland annat rättvisebegreppet och vikten av att lösa stora, spektakulära brott som annars riskerar bli stigmatiserande för hela samhället och förvandla oss alla till brottsoffer.

Till arkivet