Annons

BUN ska spara in 2,6 miljoner kronor

Barn- och ungdomsnämnden trampar på bromsen för ungdomssatsningar när de skall spara 2,6 miljoner kronor. Detta för att begränsa årets underskott som beräknas till 6,6 miljoner kronor.
– Den ekonomiska situationen innebär att vi inte kan genomföra flera av de satsningar som var planerade och samtidigt kommer pågående verksamheter att anpassas efter de resurser som finns, förklarar nämndens ordförande Lisa Flinth (FP) och tillägger att ingen personal kommer att sägas upp.
– Men vi kommer också att vara restriktiva när det gäller återbesättandet av tjänster, poängterar hon.

När det gäller skolorna och den övergripande verksamheten så håller nämnden budgeten bra. Dessa delar visar på ett plus på närmare två miljoner kronor.
Det stora sorgebarnet är IFORS, individ och familjeomsorgen resurs och stöd, som räknar med ett minus på hela 8,5 miljoner kronor. Här är det kostnaderna för institutions- och familjehemsplaceringar som ökar dramatiskt och en liknande tendens finns inom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
– Här handlar det om lagstadgad verksamhet som vi är skyldiga att utföra och därför kommer vi att begära hos kommunstyrelsen att vi här får gå med ett mindre underskott för att klarar våra åtagande, säger Lisa Flinth.

Annons
 

Verksamheter som berörs av besparingarna är satsningar som nämnden gjort, det kan handla om ändrade arbetsuppgifter för Blåjackorna.
– Man kanske får vara på en skola en kväll i stället för på stan. Vi måste pussla med personalens schema för att klara det här, menar Lisa Flinth och vad gäller öppettiderna på skolorna kan komma att begränsas kvällstid.
– Ambitionen var att öppna fler skolor på kvällstid, men det klarar vi inte nu med tanke på det ekonomiska läget.

Verksamheterna på ungdomsgården Nova och Öppet Dammhag berörs i dagsläget inte av sparplanerna.
– Dessutom kommer vi att fullfölja satsningen i Karlslundsområdet eftersom vi anser det vara viktigt i förebyggande syfte, avslutar Lisa Flinth som till hösten räknar med att ha ett mera konkret sparförslag framme.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser