Annons

Vad händer med Landskrona Plus? Tidigare bankchefen Gunilla Tornhagen, valdes under våren 2008 till ny ordförande för den ekonomiska föreningen Landskrona Plus. Arkivbild

Förslaget att lägga ner Landskrona Plus kom som en fullständig överraskning för många av medlemsföretagen medan det ansvariga kommunalrådet Tutti Johansson Falk, M, bekräftar att diskussioner pågår.
– Vår ambition är att göra samarbetet bättre, det gäller för såväl Landskrona Plus som Invest in Landskrona, menar hon och tillägger att den nuvarande organisationen kan upplevas lite onödig.
– När det kommer till skarpt läge så vill man från näringslivet komma i direkt kontakt med kommunledningen och då kan omvägen via olika organisationer upplevas som onödig. Man vill prata med högsta hönset och från organisationernas sida kan man då lätt känna sig lite sidsteppade, menar Tutti Johansson Falk.

På måndagen hörde ett par företagare, som är medlemmar i den ekonomiska föreningen som utöver aktiebolaget utgör Landskrona Plus, av sig till redaktionen och medgav att man var helt tagna på sängen efter artikeln om att Landskrona Plus var i farozenen för nedläggning.

Annons
 

Vi kommer snarast att kalla till medlemsmöte för att diskutera frågan, berättar Gunilla Tornhage, näringslivsrepresentant och ordförande i den ekonomiska föreningen med ett 80-tal medlemmar.
– Själv har jag inte sett något färdigt förslag, men fått lite information utan att exakt veta vad förslaget går ut på.

Socialdemokratiska oppositionsrådet Niklas Karlsson, S, är förvånad och besviken.
– Det här är fel väg att gå, menar han och hänvisar till den utredning som konsulten Roger Johansson från Strategi och Ledarskap AB redovisade i slutet av 2007 och som behandlades i kommunstyrelsen så sent som i april förra året.
– I den rapporten betonades borgfred kring de här frågorna. Roger Johansson hade varit i kontakt med alla inblandade parter och även om vi inte gillade allt i förslaget så ställde vi upp för att hitta en långsiktig och hållbar lösning, förklarar Niklas Karlsson och beklagar samtidigt den vändning som frågan nu fått.
– Näringslivet har länge haft önskemål om att få vara med och påverka utvecklingen och här har man verkligen fått möjligheterna och så skall Landskrona Plus läggas ner efter bara några år, ett minst sagt underligt ställningstagande.

Socialdemokraterna har i sak inte bestämt sig för hur man skall ställa sig till det nya förslaget som innebär att såväl Invest in Landskrona som Landskrona Plus upphör som operativa organisationer. Funktionerna skall i stället flyttas in i den kommunala organisationen och underställas kommunstyrelsen.

När det gäller personalens framtid i de olika bolagen så är inget bestämt. I Invest finns endast en deltidsanställd kontorist kvar när Claes Nilsson slutar vid månadsskiftet. I Landskrona Plus finns sex anställda med Torsten Karlén som vd.
– Personal behövs även i den nya organisationen, men exakt hur det kommer att se ut får vi ta ställning till när den nya organisationen är klar.

Läs mer:
Landskrona Plus i farozonen

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser