Stadsantikvarie lovprisar Landskrona

När Örjan Ekström kom som stadsantikvarie till Landskrona var hans kunskap om staden begränsad. I dag, åtta år senare, verkar han som en ambassadör för att lyfta fram stadens arkitektoniska värden.
På arkitekthögskolan träffade jag Bengt Husritare från Landskrona och han pratade alltid väl om Landskrona och stadens spännande arkitektur.
Det tog inte lång tid förrän jag insåg hur rätt han hade,
berättar Örjan Ekström som snabbt upptäckte Landskronas många fördelar och tog initiativ till såväl föredrag och guidade turer i stadens många kvarter.
Det är viktigt att Landskronaborna själva upptäcker hur vacker staden är och på den punkten känner jag mig lite som en folkbildare, förklarar Örjan Ekström som trots att han går i pension i maj nästa år kommer att fortsätta med sina promenader och berätta om stadens många spännande byggnader.

Ökad förståelse
– Självklart ställer jag upp och kan jag med mina berättelser öka förståelsen och bidra till att Landskronaborna känner stolthet över sin stad så gör jag det gärna.

Som stadsantikvarie skall Örjan Ekström yttra sig när det handlar om ingrepp i stadsmiljön och många fastighetsägare frågar honom också till råds.
– Och för det mest kommer vi överens eftersom fastighetsägarna är rädda om sina hus, berättar han och tillägger att han inte förbjuder en ombyggnad utan att lämna förslag till alternativa lösningar.
Det bidrar till en konstruktiv dialog kring vilka lösningar som är bäst.

Örjan Ekström arbetade som arkitekt i Lund när han lockades att söka tjänsten som stadsantikvarie.
– Det hängde samman med mitt stor intresse för arkitekturhistoria, förklarar han och lyfter fram tre favoriter i Landskronas stadsmiljö.
– Först är det den gamla planen från mitten av 1700-talet när den nya staden flyttades närmare hamnen. Här finns fortfarande runt 40 fastigheter bevarade i vilka människor bott i 250 år, byggs det fastigheter av den kvalitén i dag, frågar han retoriskt och lyfter sedan fram två välkända stadsarkitekter som båda satt sin prägel på Landskrona, Fredrik Sundbärg och dennes efterträdare Frans Ekelund.
Sundbärgs dominanta byggnader syns tydligt i stadsbilden och Ekelunds olika kvarter av bostadshus är värda att ta tillvara, poängterar Örjan Ekström som avslutningsvis vill lyfta fram militärens betydelse för stadens utveckling.
Även om militären nu spelat ut sin roll så har den påverkat stadens utveckling sedan 1400-talet, vilket inte minst Citadellet och anläggningarna på Gråen vittnar om. Och det var också av försvarsmässiga skäl som den nya staden skapades på 1750-talet.
Från sitt kontor i Stadshuset kan Örjan Ekström blick ut över Jönsaplan framför mäktiga Sofia Albertina kyrka och han är inte glad över byggplanerna som presenterats.
Nej, jag anser att planen framför kyrkan bör bevaras och endast tillåta mindre byggnader och inte några stora fastigheter som nu planeras.

Återstår att se om han får gehör för sina önskemål innan det är dags att lämna över stafettpinnen till en ny stadsantikvarie?

Till arkivet