Dålig arbetsmiljö på Kulturskolan

Personalen på Kulturskolan har nu tröttnat på den dåliga arbetsmiljön och kräver i en skrivelse till kommunen att dessa åtgärdas.
– Sedan vi flyttade in i Kulturskolans lokaler har vi lärare i flera år upprepade gånger påtalat att undervisningslokalerna är dåligt isolerade, ej anpassade verksamheten. Vi hör varandras elever genom dörrar och väggar så att det stör undervisningen, konstaterar skyddsombudet Yvonne Petersson och påtalar samtidigt att det har visat sig att problemen gäller även övriga rum på Kulturskolan.
– Alla rum är lyhörda och på grund av platsbrist har lärare fått flytta sin undervisning till Dammhagsskolan, men där finns också brister i arbetsmiljön, påpekar hon och skriver att ljudvolymen i skolans orkestersal är hög och lokalen upplevs även för liten för orkesterverksamhet. Dessutom får lärare hämta elever flera trappor ner för att släppa in dessa eftersom entrédörren är låst och det inte finns någon ringklocka.

Till arkivet