SD-motion väckte livlig debatt

Inför gårdagens kommunfullmäktigemöte hade Sverigedemokraterna lämnat in en motion som visade sig skulle bli livligt debatterad. Anförandena från talarstolen duggade tät, många ledamöter som i vanliga fall sitter stil på stolen visade vad det tyckte i frågan.

Motionen som väckte kvällen längsta debatt bar den kryptiska rubriken
”Motion angående repatriering av icke-skyddsbehövande”.*

Sverigedemokraterna föreslår följande i motionens att-sats,
– att kommunen effektiviserar sina insatser för att hjälpa icke-skyddsbehövande att återvända till sina hemländer.

Nu var det inte meningen att ledamöterna skulle diskutera motionens innehåll utan snarare anta den som inlämnad för att vid ett senare tillfälle ta ställning till innehållet.
Kommunalråd Niklas Karlsson förklarar,
Nu kommer motionen att lämnas till berörda nämnder för att därefter åter tas upp för beslut i Kommunfullmäktige och detta måste ske inom ett år.

Socialdemokraten Anders Westin var en av många fullmäktige ledamöter som äntrade talarstolen för ge sin syn på SD-motionen,
– Motionen innehåller mest rappakalja och dåligt underbyggda fakta. När jag läser Sverigedemokraternas förslag känner jag mig som en främling i min egen stad, sade Westin och gav undertryck åt att alla människor är skapade jämlika.
– Det finns bara en ras, nämligen den mänskliga rasen. Varje enskild människa är fri att bestämma om hon vill se det som förenar oss människor istället för att fastna i det som skiljer oss åt, sade han vidare.

Folkpartiets Torkild Strandberg anser att Integrationspolitiken i Landskrona och Sverige har misslyckats och menar på att det handlar om att ställa krav på språkkunskaper, att alla som kan ska arbeta och om att öppna arbetsmarknaden samt bryta bidragsberoendet.
Han är dock skarpt kritiskt till motionen från SD.
– Hela motionen andas att vissa människor är mindre värda, mindre kapabla och mindre önskvärda. Detta är en människosyn som jag med kraft tar avstånd ifrån.
– Motionen blir nästan lite skrattretande. Att till exempel påstå att Afghanistan och Somalia är länder där förhållandena är sådana att man kan skicka tillbaka människor, som kanske vistats i många år i Sverige, är ett bevis på att SD inte begripit så värst mycket, säger Torkild Strandberg.

I övrigt på fullmäktiges dagordning fanns bland annat frågan om ändring i bolagsordningen för LSR. Tutti Johansson-Falk (m) ville återremitera frågan och så blev också fallet. Det samma blev resultatet i punkten efter, som gällde ändring i kommunstyrelsens och Tekniska nämndens reglementen.

*Repatriera – återföra (flykting l. krigsfånge o. d.) till hans hemland; återge (person som förlorat sitt medborgarskap i en stat) medborgarskapet. Enligt Svenska Akademiens Ordbok.

Till arkivet