P&P AB får en och en halv miljon för utbildningsprojekt

Företaget Projektledning och Projektutveckling, P&P AB i Landskrona, har beviljats en och en halv miljon kronor av EU för att genomföra ett utbildningsprojekt.
– Ursprungligen var det tänkt att projektet skulle drivas av Landskrona Företagscenter, men eftersom den verksamheten skall avvecklas beslutade vi oss för att själva hålla i projektet, berättar Mats Persson som räknar med att utbildningen skall vara igång redan i oktober.
– Vi har tolv platser och är redan igång med rekryteringen, förklarar Mats Persson och tillägger att grundtanken i KUBUS-projektet är att det är oväsentligt om den som utbildas är arbetslös eller har arbete. Det är känslan för innovation och projektutveckling som är det viktiga.
– KUBUS-projektet är ett projekt som går ut på att finna jobbskaparna, lära ut en modell för entrepenörskap och dela ut de rätta verktygen.

Projektets strävan är att såväl svenskar som invandrare kommer att delta. Målgrupperna kan kompletteras med personer som riskerar eller redan är varslade om uppsägning från sin nuvarande arbetsgivare; detta kan vara inom privat såväl som offentlig sektor.

I projektet kommer företag från Landskrona och Svalöv med utvecklingsidéer att medverka. Vidare kommer projektet att samverka med Handelshöjskolen i Köpenhamn.
Ett systerprojekt kommer sannolikt att genomföras parallellt i Helsingör. Växtkraft Mål 3 har beviljat P&P AB 1,5 miljon kronor under det inledande året för genomförandet och projektstarten blir den 1 oktober.
– Vi har sökt tre miljoner för två år och lyckas den första etappen kommer vi att få medel också till etapp två, förklarar Mats Persson som vanligtvis arbetar som konsult med inriktning mot EU.
– Vi hjälper företag och myndigheter med ansökningar om olika EU-bidrag. Här finns en hel del medel att söka, men inte alla känner till vilka vägar man kan gå.

av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

 

Till arkivet