Kommunen jagar forskningsbas

Landskrona är med och kämpar om placeringen för EUs toppmoderna forskningsbas, ESS. Men det är många andra kommuner i Skåne och dessutom är det inte ens bestämt att den hamnar i Sverige.
ESS står för European Spallation Source och forskningen går ut på att med med hjälp av neutroner undersöka olika materials egenskaper.
En liknande forskningsstation finns i England och anläggningar planeras även i USA och Japan. Men den nya europeiska anläggningen skulle bli världens mest avancerade.
Anläggningen, som kräver ett stort utrymme, beräknas kosta 15 miljarder kronor att bygga och ska betalas av EU-länderna gemensamt. 400 personer skall jobba på anläggningen och den skall även ta emot omkring 4 000 gästforskare årligen.
Det är långt ifrån säkert att anläggningen verkligen hamnar i Sverige. Tyskland jobbar med två förslag och även Frankrike och England håller på att utarbeta förslag för placering av anläggningen.
I maj ska samtliga förslag presenteras för EU. För en placering i Skåne jobbar intresseorganisationen ESS Scandinavia, en grupp bestående av forskare och universitet från Sverige, Norge och Danmark.
Bland de kommuner i Nordvästra Skåne som lämnat in intresseanmälningar finns Landskrona, Svalöv, Bjuv, Klippan och Ängelholm. De och övriga kommuner har nu fram till månadsskiftet på sig att komma in med förslag.

UPP

 

Till arkivet